2016-02-08

Bilderna Nordkorea inte vill att du ska se

En kvinna som står i mitten av en skara soldater i Nordkorea.

Bilderna Nordkorea inte vill att du ska se – men som plåtats av fotografen Eric Lafforgue.
    Imgur: The photos North Korea didn’t want you to see.
    Eric Lafforgue: North Korea.
    Bilder från andra länder: Eric Lafforgue Photography.