2016-02-20

Forskare har upptäckt kokande flod i Amazonas

Varmt vatten i Amazonas-flod.

Djupt i hjärtat av Amazonas berättar en sägen om en flod så varm att den kokar underifrån. Som geovetenskapare sa Andrés Russos utbildning honom att den berättelsen inte kan vara sann. Men det var innan han såg floden med sina egna ögon.
    Floden visade sig inte vara någon legend, men den heliga geotermiska helande platsen Mayantuyacu, inbäddad djupt i den peruanska regnskogen. Upp till 25 meter bred och sex meter djup, svallar floden fram nästan sex kilometer med temperatur varmt nog för att brygga te. Och en liten del av det är så varm att det faktiskt kokar.
    Scientists Discover a Boiling River of Amazonian Legend.