2016-02-14

NASA släpper geologisk karta över Pluto

Visar vilka jord- och bergarter som finns på dvärgplaneten. (Foto: NASA.)

NASA har släppt en geologisk karta över en del av dvärgplaneten Pluto som visar geologin på ett område som kallas för Sputnik Planum.
    Området sträcker sig 2.070 kilometer från topp till botten och olika färgmarkeringar visar vilka typer av berg- och jordarter som finns i området.
    NASA: Putting Pluto’s Geology on the Map.