2016-02-05

Relativa framsteg

"Relative progress" av Stefan Krische.

Stefan Krische är en digital konstnär och frilansare från Wien i Österrike. Han har studerat arkitektur vid tekniska universitetet i Graz.
    Se mer av hans verk på Bēhanne: Stefan Krische.
    Hemsida: gestucks .