2016-03-23

Apple har uppdaterat OS X El Capitan

Uppdatering av OS X El Capitan.

Apple släppte under måndagen ut den skarpa versionen av OS X 10.11.4.
    Följande är de förbättringar och förändringar som uppdateringen innehåller:
””
Gör det möjligt att lösenordsskydda anteckningar med personlig information i Anteckningar.
””
Gör det möjligt att sortera anteckningar alfabetiskt, efter skapelsedatum eller efter ändringsdatum i Anteckningar.
””
Gör det möjligt att importera Evernote-filer i Anteckningar.
””
Ger stöd för delning av Live Photo-bilder mellan iOS och OS X via Airdrop och Meddelanden.
””
Åtgärdar ett problem som kan leda till att bilder i RAW-format öppnas långsamt i Bilder.
””
Gör det möjligt för Ibooks att lagra PDF-filer på Icloud så att du kommer åt dem på alla dina enheter.
””
Löser ett problem som förhindrade att t.co-länkar för Twitter lästes in i Safari.
Förhindrar att Javascript-dialogrutor blockerar tillgången till andra webbplatser i Safari.
””
Löser ett problem som förhindrade att VIP-brevlådan fungerade med Gmail-konton.
””
Löser ett problem som ledde till att USB-ljudenheter kopplades från.
””
Förbättrar kompatibiliteten och tillförlitligheten hos Apples USB-C-multiportadaptrar.
    Läs mer på Uppdatera till OS X El Capitan 10.11.4.