2016-03-29

Bajkalsjön

Se väldigheten och skönheten i Bajkalsjön.

Stas Tolstov är en rysk fotograf som nyligen besökte Bajkalsjön i södra Sibirien. Bajkalsjön är den djupaste och renaste sjön i världen och den är täckt av is i över fyra månader varje år.
    Tolstov har fångat både dess väldighet och otroliga skönhet i denna omsorgsfullt gjorda film.
    Star Tolstov.