2016-03-27

Den amerikanska Concorden som aldrig flög

Vad blev av de ambitiösa planerna?

I november 1962 meddelade de brittiska och franska regeringarna en affär som orsakade stor vånda i styrelserummen hos amerikanska flygtillverkare. De två ländernas planer på att tillsammans bygga en nytt trafikflygplan, som skulle kunna flyga mer än dubbla ljudhastigheten. Flygplanet – kallat "Concorde" – skulle vara det mest avancerade civila flygplanet i världen.
    Men USA skulle skapa en egen konkurrent till det europeiska projektet, och bygga ett gigantiskt passagerarbärande jetplan som skulle kunna flyga snabbare än en gevärskula. Men vad hände med USA:s planer att bemästra överljuds-passagerar-flygningen?
    BBC Future: The American Concordes that never flew.