2016-03-30

Förändringar av blodstamceller efter transplantation och cellgiftsbehandling

Petter Säwén, Institutionen för laboratoriemedcin, Lunds universitet.
(Foto: Åsa Hansdotter.)

Benmärgstransplantation används idag som en behandlingsmetod för olika blodsjukdomar och innebär att blodstamceller från en donator ersätter och bygger upp patientens eget blodsystem. Nu visar ny forskning från Lunds universitet, att blodstamcellers beteende förändras efter en transplantation. De delar sig oftare än normalt och fortsätter att dela sig även när det nya blodsystemet är uppbyggt. Celldelningsprocessen påverkas också av mängden stamceller som transplanteras – ju färre stamceller desto högre delningsfrekvens.
    En förutsättning för en lyckad benmärgstransplantation är att de transplanterade stamcellerna börjar dela sig och ge upphov till blodets alla mogna celler. Nu visar dock nya studier på möss att blodstamcellers beteende förändras efter en transplantation. Petter Säwén, doktorand vid Institutionen för laboratoriemedicin förklarar:– Normalt delar sig stamceller väldigt sällan, något som förändras vid en transplantation. Vad vi nu har sett är att stamcellernas celldelningshastighet påverkas också långt efter att det nya blodsystemet är återuppbyggt.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.