2016-03-27

Harvard Library skyddar världens mest sällsynta färger

Gul kadmiumsulfid. (Foto: Wikimedia Commons, cc.)

Edward Forbes, en historiker och chef för Fogg Art Museum vid Harvard University 1909–1944 reste runt om i världen och samlade pigment för att kontrollera klassiska italienska målningar.
    Under årens lopp växte Forbes Pigment Collection till mer än 2500 olika prover, var och en med sin egen bakgrundshistoria på ursprung, tillverkning och användning. Idag används samlingen främst för vetenskaplig analys.
    The Harvard Library That Protects The World's Rarest Colors.