2016-03-22

Lungorna hos för tidigt födda kan undersökas med ljus

Emilie Krite Svanberg.

För tidigt födda barn har svårt att få syre, eftersom deras lungor inte är tillräckligt utvecklade. Idag är det främst med röntgen som man kan se hur mycket luft som finns i barnets lungor. Men i framtiden skulle sådana mätningar kunna göras med hjälp av laserljus. Forskningen presenteras i en ny avhandling från Lunds universitet.
    – Upprepade röntgenundersökningar ger ju en viss ökad risk för cancer, inte minst hos mycket små barn. Om det går att minska antalet röntgenundersökningar vore det en stor vinst, menar Emilie Krite Svanberg.
    Hon är anestesiläkare och forskare, och disputerade den 18 mars på en avhandling om användningen av ljus för att mäta syre inuti kroppen. Grundprincipen är att man skickar in ljus av en viss våglängd och sedan mäter hur mycket av ljuset som kan återuppfångas. Utifrån detta går det att räkna ut syretillgången.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.