2016-03-29

uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ oʇ ʍoɥ

¡ןooɔ s,ʇı ˙uoʇʇnq "ʇxǝʇ dıןɟ" ǝɥʇ ɥsnd puɐ ʇxǝʇ ɹnoʎ uı ǝdʎʇ – Klarar tydligen inte alla tecken …

¡ןooɔ s,ʇı ˙uoʇʇnq "ʇxǝʇ dıןɟ" ǝɥʇ ɥsnd puɐ ʇxǝʇ ɹnoʎ uı ǝdʎʇ
    ˙boןq ɹo ǝɔɐdsʎɯ 'ɹǝʇʇıʍʇ 'ʞooqǝɔɐɟ uo uʍop ǝpısdn ǝʇıɹʍ oʇ ʍoɥ
En översättning krävs nog:
    Hur man skriver upp och ned på Facebook, Twitter, Myspace eller blogg.
    Skriv in din text och tryck på "Flip Text" -knappen. Det är coolt! (Men vad ska det vara bra för?)
    FlipText.org.