2016-03-24

Webbplatsen för de nationella minoriteterna

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar..

2010 byggde Sametinget, på uppdrag av regeringen, en webbplats om de nationella minoriteterna och om den nya minoritetsspråkreformen som trädde i kraft 1 januari 2010. Sametinget är ansvarig för ”minoritet.se”.
    Under hösten 2015 lanserades en omgjord webbplats med ny design och förbättrad tillgänglighet.
    Här kan man läsa aktuella reportage om och med urfolket samerna och de nationella minoriteterna och lära sig mer om deras kultur, språk och vardag.
    Minoritet.se.