2016-03-31

WHO sänker hotnivån för ebolaepidemin

WHO anser inte längre att ebola är ett internationellt hot.

Världshälosorganisationen, WHO, har nu sänkt hotnivån för den ebolaepidemi som har härjat i Västafrika sedan i slutet av 2013. Under epidemin insjuknade runt 29.000 personer av ebolaviruset och av dessa dog cirka 11.300 personer.
    Fortfarande upptäcks dock enstaka fall av ebola i Guinea, Liberia och Sierra Leone, men dessa anses inte kunna orsaka någon ny epidemi eftersom man numera har har mycket bättre rutiner för att ta hand om eventuellt smittade.
    Läs mer: The UN's Health Agency Just Downgraded the Threat Level for the Deadliest Ebola Outbreak Ever.
    WHO.