2016-04-11

+46 771 793 336

Svara för Sverige.

Visste du detta? Vi (Sverige) har som första land ett eget telefonnummer, som hela världen kan ringa, och vi som bor i Sverige hjälps åt att svara på. Det fungerar som ett vanligt samtal, men när någon ringer kopplas samtalet till en slumpvis svensk.
    Svenska Turistföreningen: The Swedish Number +46 771 793 336.
    Svenska Turistföreningen: The Swedish Number Svara för Sverige.