2016-04-06

Apple uppmärksammade världsautismdagen

Dillan’s Voice.

Apple uppmärksammade världsautismdagen med två filmer. Det var i lårdags, den 2 april, som det var den internationella världsautismdagen.
    Ända sedan Ipad introducerades har Apple satsat på att göra den tillgänglig och har uppmuntrat utvecklare att bygga vidare genom att skapa appar för att hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar, bland annat autism.

Dillan’s Path.