2016-04-13

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

Björg Thordardottir.
(Foto: Kennet Ruona.)

Allt fler människor med funktionshinder bor och åldras i sitt eget hem. Delaktighet – att uppleva och genomföra aktiviteter i vardagen både i sitt hem och utanför hemmet – är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Bostadsanpassning i det egna hemmet är en grundförutsättning, men det är fler faktorer som påverkar möjligheterna till delaktighet.
    De som söker bostadsanpassning är av skilda åldrar och behov. Björg Thordardottir, arbetsterapeut och doktorand har undersökt relationen mellan delaktighet och problem i vardagen. Resultaten presenteras i hennes avhandlingsarbete.
    – Delaktighet i vardagen är en mänsklig rättighet. Problemet är att fokus ligger ofta på delaktighet utomhus, både i forskning och media. Sanningen är att delaktighet i hemmet måste fungera innan personer med funktionshinder ens får för sig att ta sig ut. Det är där som bostadsanpassningar kommer in i bilden, säger Björg Thordardottir.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.