2016-04-20

Historiska kartor på Eniros karttjänst

Västerås då och nu (1955–1967 och 2011–2014).

På Eniros karttjänst kan man jämföra hur Sveriges tätorter har utvecklats genom åren med hjälp av historiska flygfoton.
    Mitt i bilden finns ett reglage att dra i för att jämföra hur stadsbilderna har förändrats från förr till nu.
    Eniro: Historiska flygfoton.