2016-04-10

Jordens lufttrafik sedd från rymden

Flygplan upptäckta från GomX-3. Bild: ESA.)

Den europeiska rymdorganisationens GomX-3 CubeSat är en liten modulär satellit som är utrustad med en distinkt spiralantenn. Den används för att detektera miljoner signaler från flygplan – av vilka många innehåller uppgifter om hastighet, position och höjd.
    Kartan visar positionsdata för flygplan som GomX-3 har fångat medan den kretsar kring planeten.
    This Is What Earth's Air Traffic Looks Like From Space.