2016-04-07

Maskerna vi bär

Luchador-masker (wrestling). (Bild: Wikimedia Commons, cc.)

Vi bär masker av flera skäl: för skojs skull, för skydd, eller för att göra ett uttalande. I turbulenta offentliga miljöer kan de skydda ett ansikte på en individ från vedergällning, medan de kan framkalla rädsla och osäkerhet för andra. Med den senaste ökningen av virtuella tekniker …
    Läs och se mer: The Masks We Wear (29 foton).