2016-04-06

Nya föreskrifter om elprodukter

Den 20 april börjar nya regler för elektriska produkter att gälla. Föreskrifterna gäller tre nya direktiv som förtydligar vad den som säljer eller på annat sätt erbjuder elektriska produkter ska göra för att produkterna ska få tillhandahållas.
    Föreskrifterna rör elsäkerhet i elektrisk utrustning, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt krav på utrustningar som ska användas i explosiv atmosfär.
    Elsäkerhetsverket: Nya föreskrifter om produkter.
    European Commission: Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive.