2016-04-12

Ökat välstånd = ökat ekologiskt fotavtryck och utsläpp av växthusgaser

Samband BNP och koldioxidutsläpp.

Måste ett ökat välstånd leda till större ekologiska fotavtryck och mer utsläpp av växthusgaser?
    – I teorin hade det inte behövt vara på det sättet men i praktiken ser det ut så. Det säger forskaren Max Koch. För första gången har man i en studie tagit ett globalt grepp på sambanden mellan tillväxt, välstånd och ekologisk hållbarhet. 138 länder ingår i studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change.
    .Många anser idag att alla länder inte kan leva som vi i västvärlden gör. Om så vore fallet skulle det ekologiska fotavtrycket stiga bortom hållbarhetsgränser, utsläppen av växthusgaser accelerera och jordens temperatur skjuta i höjden ännu snabbare än vad den gör idag.
    – En del menar dock att det genom omfattande satsningar på grön produktion och hållbar konsumtion går att fortsätta öka den ekonomiska tillväxten utan att utsläppet av växthusgaser ökar. Vi ville testa hur sambanden ser ut i ett globalt perspektiv, säger Max Koch.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.