2016-04-10

Om världen bestod av bara 100 personer

Intressant …

Om befolkningen i världen var bara 100 personer, hur skulle vårt samhälle se ut då?