2016-04-20

Stamceller som reparerar skadad lungvävnad

Sara Rolandsson Enes.
(Foto: Staffan Larsson.)

Sara Rolandsson Enes, nybliven doktor vid Lunds universitet, har i sitt avhandlingsarbete identifierat och karaktäriserat så kallade mesenkymala stamceller (MSC) i lungvävnad från patienter som genomgått lungtransplantation. Celler som ingen tidigare visste fanns. Förhoppningen är att den nya kunskapen kring dessa lungstamceller ska komma till användning vid utvecklingen av nya behandlingsmetoder för kroniska lungsjukdomar.
    Fram till relativt nyligen har man trott att stamceller i lungorna härstammar från benmärgen eller blodet. Men Sara Rolandsson Enes har under flera år studerat MSC ifrån lungvävnad och bland annat jämfört dessa med celler tagna ifrån benmärg. Resultaten visar att lungstamcellerna har en rad karaktäristiska och lung-specifika egenskaper.
    Oftast tänker vi inte på det men vi andas ­­­­mellan tolv till tjugo gånger per minut. Det blir cirka 50 000–75 000 liter luft ner i lungorna per dygn och på så sätt förses kroppen med livsnödvändigt syre. Samtidigt utsätts den också för potentiellt skadliga partiklar. För det mesta har våra kroppar en fantastisk förmåga att hantera dessa men ibland går det fel. Vid långvarig exponering kan sjukdomar som KOL, astma och lungfibros uppstå. Dagens läkemedel kan lindra symptomen men botar inte sjukdomarna i sig.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.