2017-03-23

30 år sedan: En tillbakablick på 1987

Reagan håller sitt berömda tal vid Berlinmuren där han ger uppmaningen "Tear down this wall!" till Gorbatjov (1987). (Foto: Wikimedia Commons.)

Tre årtionden har gått sedan vi skrev 1987. Fotograferna var då, som vanligt, upptagna med att dokumentera livet för Pee-wee Herman, Michail Gorbatjov, Howard Stern, prinsessan Diana, Donald Trump, Bernie Goetz och många andra.
    30 Years Ago: A Look Back at 1987 (41 foton).