2017-03-11

Armband med panikgrepp ska ge trygghet för äldre

En tryggare vardag för bland andra äldre. Det är målet med Hanne Pålssons armband.

Hanne Pålsson hoppas att äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot – ska få användning för hennes innovation, ett mobilt och ergonomiskt trygghetslarm som fungerar också utanför hemmet. För två år sedan var armbandet ett examensarbete på Industridesignskolan vid Lunds universitet, nu är det en produkt som är på väg ut på marknaden.
    Hanne Pålsson, hur fick du idén att ta fram ett armband för hemvården?
    – Jag har arbetat inom hemtjänsten under sju års tid, främst under somrar och julledigheter. Därför vet jag hur illa ställt det kan vara med den teknik och de produkter som idag finns för äldre. Under mina studier inom Industridesign insåg jag också att många produkter inom vård och omsorg behöver utvecklas tekniskt, praktiskt och i sin formgivning.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.