2017-03-21

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

WHO uppskattar att 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider deras gränsvärde på 10 µg/m3.

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.
    Läs hela pressmeddelandet från Uppsala universitet.