2017-03-08

Bästa bilderna från B&W Child Photography Contest 2016

"Ghost". (Foto: Oriano Nicolau.)

Barn har en unik syn på världen, men det är svårt för dem att effektivt förmedla sin syn för vuxna eftersom de ännu inte har lärt sig att använda språket för att göra innehållet i deras sinnen kända.
    Fotografer som arbetar med barn försöker att visa oss vad barnen ser, och hur de känner i landet med stora människor.
    Dessa bilder är vinnare i den 3:e årliga internationella fototävlingen "3rd annual International Photo Competition B&W Child 2016”.
    The Best Photos From The B&W Child Photography Photo Contest Of 2016.
    B&W Child 2017.