2017-03-24

Bildanalys hjälp i jakten på behandlingar mot spridd prostatacancer

Bilden är ett exempel på automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer, där de röda fläckarna visar tumörförekomsten i skelettet.
(Bildkälla: Aseem Undvall Amand.)

Automatiserad bildanalys av skelettmetastaser vid prostatacancer är en ny metod som kan underlätta framtagandet av läkemedel. Lovande resultat för metoden presenteras nu i en avhandling från Lunds universitet.
    Den snabba teknikutvecklingen har gjort det enklare och billigare att framställa och hantera högkvalitativa medicinska bilder i stora kvantiteter. Som en följd behöver även gransknings- och analysmetoderna utvecklas.
    Inom prostatacancer dominerar fortfarande manuella granskningsmetoder utförda av specialister i radiologi eller nuklearmedicin. Förutom att det är tidskrävande och dyrt blir resultatet också subjektivt, vilket försvårar framtagande av gemensamma standardvärden som är nödvändiga för att kunna jämföra resultat vid behandling eller läkemedelsstudier.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.