2017-03-18

Effektivare elbilsmotorer målet för EU-projekt

Kubisk kiselkarbid av hög kvalitet tillverkas av LiU-forskare.

Kubisk kiselkarbid är ett idealt material för kraftelektronik i exempelvis elbilsmotorer. Hittills har det inte varit möjligt att tillverka materialet i rätt kvalitet. LiU-forskare deltar i ett nystartat Horizon 2020-projekt som ska lösa problemen.
    Läs mer på Linköpings universitet: Effektivare elbilsmotorer målet för EU-projekt.