2017-03-06

En annan av Boston Dynamics robotar

Forskningsroboten Handle.

Handle är en forskningsrobot som är 2 meter hög, kan röra sig med en hastighet av 9 km/h och hoppa 1,2 meter vertikalt. Den använder elkraft för att driva både elektriska och hydrauliska ställdon, med en räckvidd på ca 25 kilometer på en batteriladdning. Tillverkare är Boston Dynamics i Waltham, Massachusetts, USA.
    Robotteknologin gör verkligen stora framsteg och det går snabbt …
    Boston Dynamics.