2017-03-23

En story, flera storys

2008 års utgåva av “Svenska skrivregler”.

Snart kommer Språkrådet ut med en ny upplaga av sina “Svenska skrivregler”, det har gått nio år sedan förra utgåvan. Och där blir den ökade påverkan som engelskan har på svenska språket tydlig.
    För första gången kommer det att finnas ett kapitel om hur man ska hantera engelska avsnitt i svenska texter. De öppnar också för användning av plural-s i svenskan. Engelskt plural ska ge svenskan bättre flyt – till exempel: En story, flera “storys”, i stället för “storyer”.
    Det här är en följd av att engelska ord numera flyter naturligt in i svenskan för många av oss.
    Språkrådet: Svenska skrivregler.