2017-03-30

Folket gillar blandskog mot klimatrisker

Mer varierad skog motverkar klimatrisker.

Hellre varierad skog och aktivt skogsbruk än bekämpningsmedel. Det är allmänhetens inställning till skogsskötsel när klimatförändringarna orsakar stormskador och insektsangrepp, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Folkets syn påverkar skogspolitiken.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Folket gillar blandskog mot klimatrisker.