2017-03-19

Folkminnespodden

Folkminnen är ett annat ord för folklore eller muntliga traditioner.

Folkminnen var namnet på ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio under åren 1990–2004. Där kommenterade de båda folklivsforskarna Bengt af Klintberg och Christina Mattsson lyssnarfrågor om gamla och nya traditioner.
    Nu finns en uppföljning i form av Folkminnespodden, där samma forskare samtalar kunnigt och trivsamt, ofta inspirerade av brev från lyssnarna.
    Folkminnespodden.