2017-03-26

Konferens: Vad ska vi göra om våra kuster svämmar över?

Många av Sveriges kuster ligger risigt till om en storm slår till som nu arrangerar en konferens om översvämningar.

Våra sandstränder kommer att försvinna och risken för översvämningar längs kusten kommer att öka dramatiskt – om inget görs. Skåne ligger värst till men problemen kommer röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen, varnar forskare från LTH, Lunds universitet som den 28–29 mars samlar experter i Malmö från både Sverige och utlandet för att diskutera hur Sverige bör rusta sig.
    Sanningen är att Sverige är synnerligen dåligt rustat att hantera stranderosion och extrem högvatten. En kraftig storm kan leda till stor förödelse, säger Caroline Fredriksson som är doktorand i kusthydraulik vid LTH och den som ordnar konferensen. En förklaring är att ansvaret för Sveriges kustförvaltning idag faller mellan stolarna.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.