2017-03-10

Kvinnor i arbete 2017

En kvinna 2017 i arbete.

På internationella kvinnodagen 2017 hade The Atlantic en serie bilder av kvinnor i arbete, Reuters fotografer runt om i världen hade sökt upp kvinnor från många olika bakgrunder och kulturer, och skapat porträtt av dem på jobbet. De delade också sina erfarenheter och tankar om könsdiskriminering och vad de tyckte framtiden innebar för kvinnor på arbetsplatser.
    Dessa foton paras ihop med en annan: Women at Work 1917 för att få en titt på hur arbetsplatsen var för en kvinna för ett sekel sedan.
    Women At Work in 2017.
    Women At Work in 1917.