2017-03-27

Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning

Ville ta reda på hur den sociala samvaron såg ut.

Under tre terminer följde Hélène Jenvén förbättringsarbetet i en högstadieklass med målet att uppnå en nolltolerans mot kränkande behandling. Hon är förvånad över att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte får den hjälp de har rätt till.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Lärarnas kollegiala lojalitet hindrade nolltolerans mot mobbning.