2017-03-25

LiU-forskare ger ut barnbok om assisterad befruktning

Föräldrar känner oro om de ska berätta.

Idag föds cirka femtusen barn per år i Sverige med hjälp av olika former av assisterad befruktning. En barnbok i ämnet berättar för barnen hur livet kan börja på olika sätt.
    Läs hela pressmeddelandet från Linköpings universitet.