2017-03-25

Männen tar makten hemma i köket

Viktigt med rätt utrustning.

Matlagning har gått från renodlad kvinnosyssla till en aktivitet som även män sysselsätter sig med – var tredje måltid lagas numera av mannen i huset. Syftet skiljer sig dock mellan könen. Kvinnor lagar mat för att mätta familjen, män ser det mer som en materialsport.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Männen tar makten hemma i köket.