2017-03-29

Nya rön om genetiken vid äggstockscancer

Geografisk spridning av ovarialcancer, antal fall per 100 000 kvinnor. Åldersstandardiserad incidens mot världsbefolkningen. Från Globocan 2012.

Ett stort internationellt forskarsamarbete har funnit 12 nya gener eller loci (platser på en kromosom) som ökar risken för äggstockscancer. Analysen har omfattat över 25 000 patienter, nära 41 000 kontroller och 31 000 kvinnor med de två viktigaste riskgenerna för bröstcancer.
    En artikel om forskningsfynden, som forskare vid Lunds universitet bidragit till, har nyligen publicerats i Nature Genetics. Listan på deltagande författare är hela två sidor lång.
    – Man har lagt samman material från forskargrupper i många olika länder, från Asien till Europa och Nordamerika. Vi i Lund har bidragit med genetisk information om cirka 2000 personer, säger professorn i onkologi Håkan Olsson.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.