2017-03-20

Patienter som inte passar in far illa

Mänskliga rättigheter inte för alla inom sjukvården.

Patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälsa och hälso- och sjukvård, visar forskning från Högskolan i Borås. Kritik från patienter, det vill säga patientanmälningar, kan utgöra ett värdefullt underlag för att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Patienter som inte passar in far illa.