2017-03-20

Politologerna

Här ges svar på såväl dagsaktuella som eviga frågor.

Politolog är synonym till statsvetare, en person som vetenskapligt studerar politik.
    Syftet med forskarbloggen Politologerna är att bidra med välgrundade, ofta empiriska och lättillgängliga analyser av svensk politik. Man förmedlar forskning, men även enkla deskriptiva resultat och analyser.
    Tio forskare i statsvetenskap från Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet står för innehållet.
    Politologerna.