2017-03-28

Regeringen vill ha avgiftsfri släktforskning

Husförhörslängd.

Regeringen har fattat beslut om ett uppdrag till Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri och öppen arkivinformation. Uppdraget ska redovisas den 15 maj 2017.
    Läs mer på Nättidningen Svensk Historia: >Regeringen vill ha avgiftsfri släktforskning.