2017-03-07

Regnet viktigare än hettan för evolutionen

Kustflicksländor. (Foto: Erik Svensson.)

Globala och regionala klimatfaktorer som nederbörd påverkar naturligt och sexuellt urval hos djur och växter över stora delar av världen. Temperaturen tycks inte ha samma betydelse. Det visar forskare från bland annat Lunds universitet i en stor analys av hundratals studier på olika organismer.
    Det är sedan tidigare känt att klimatförändringar påverkar djur och växter på flera olika sätt. En grupp forskare har nu tittat närmare på hur klimatfaktorer kan påverka själva evolutionen, det vill säga det naturliga och sexuella urvalet.
    Tillsammans med kollegor i USA har Erik Svensson, professor vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet, kommit fram till att klimatvariation i nederbörd och fuktighet sannolikt spelar en större roll för evolutionen än vad man tidigare trott och att dessa faktorer kan vara mer betydelsefulla än temperaturförändringar för att förklara styrkan av det naturliga och sexuella urvalet, det vill säga selektionen.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.