2017-03-30

Rymdens gåtor lockar toppforskare till Lund

Helixnebulosan. (Foto: Nasa.)

Den 4 april kommer världsledande astronomiforskare till Lunds universitet för att diskutera de stora frågorna inom astrofysiken. Det handlar exempelvis om mörk materia, galaxers evolution och upptäckterna av nya planeter utanför vårt solsystem. Symposiet är det första av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumssymposier.
    Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år under 2017 och uppmärksammar detta genom sex vetenskapliga symposier runt om i landet.
    Mycket återstår att utforska i rymden. Vad är egentligen mörk materia för något – denna stora men okända beståndsdel i universum? Och hur förklarar man universums mest extrema energiurladdningar, de så kallade gammablixtarna? Och vad kan vi lära oss av alla nya planeter som upptäcks?
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.