2017-03-28

Självkontroll avgörande för risktagande barn

Väldigt försiktiga barn få hjälp att ta fler risker och därmed få ett rikare liv. Det gäller att hitta en bra nivå av risktagande.

Förmågan till självkontroll är avgörande för barn som har ett riskfyllt beteende. Det kan vara en viktig nyckel för att identifiera barn som är allt för riskbenägna. Det visar Beatrice Nyströms avhandling ”Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood”.
    – I förlängningen kan studiens resultat vara viktigt för att kunna identifiera de barn som har ett riskbeteende och som därmed löper störst risk att råka illa ut. Samtidigt kan väldigt försiktiga barn få hjälp att ta fler risker och därmed få ett rikare liv. Det gäller att hitta en bra nivå av risktagande, säger Beatrice Nyström.
    Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet.