2017-03-29

Svart hål växer med jet

(Illustration: NASA, Swift, Aurore Simonnet [Sonoma State U.)].)

Vad händer när ett svart hål slukar en stjärna? Många detaljer är fortfarande okända, men de senaste observationerna ger nya ledtrådar. Under 2014 registrerades en kraftig explosion av markbaserade robotteleskop i All Sky Automated Survey för supernovor-projektet (ASAS-SN) och följdes upp av instrument hos NASA:s Earth-orbiting Swift satellit.
    Datormodellering av denna attack på en stjärna som slets sönder av ett avlägset supermassivt svart hål. Resultatet av en sådan kollision visas i denna konstnärliga illustration. Det svarta hålet i sig är avbildat som en liten svart prick i mitten. När materia faller mot hålet, kolliderar det med annat material och värms upp. Kring det svarta hålet finns en skiva av het massa som är stjärnan, med en stråle som kommer från det svarta hålets rotationsaxel.
    Läs mer på Astronomy Picture of the Day.