2017-03-19

Teknikprylar för extremsportare – support eller olycksrisk

Klättring med bibehållet fokus på vägen.

Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier.
    – I ”bästa” fall kan dessa prylar ta död på den estetiska upplevelsen under fysisk aktivitet. I värsta fall ökar de också risken för farliga situationer, säger Rouien Zarin, forskare vid DesignhögskolanUmeå universitet.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Teknikprylar för extremsportare – support eller olycksrisk.