2017-03-17

Themsens hemligheter

Themsen har spelat en viktig roll för London under lång tid.

Themsen har varit till nytta för människan från källan till mynningen i tusentals år genom att floden har bidragit till bland annat försörjningen med mat och dryck och senare med vattenkraft. Themsen har spelat en viktig roll för Londons utveckling och ekonomiska tillväxt.
    Flodens strategiska läge har gjort att den också har haft en viktig roll i den engelska historien. Den är 346 kilometer lång. Themsens källa finns strax norr om byn Kemble i Gloucestershire, 110 meter över havet. Medelflödet genom London är 66 kubikmeter i sekunden.
    Londonist: Secrets Of The Thames.