2017-03-16

Vart femte hushåll överanvände el på grannarnas bekostnad

Elmätare.

Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning, visar en studie som omfattar runt 1800 hyreslägenheter. En femtedel av hyresgästerna svarade för hela två tredjedelar av den minskade elförbrukningen – samma hushåll använde betydligt mer el än övriga hyresgäster när de inte behövde betala för sin egen användning.
    Läs hela artikeln på Forskning.se: Vart femte hushåll överanvände el på grannarnas bekostnad.