2017-03-15

World Wealth and Income Database

Med tidsserier över inkomstfördelning och förmögenheter i ett stort antal lände.

The World Wealth and Income Database (WID.world) är en ny snygg sajt om global ekonomi och ojämlikhet. Här finns tidsserier över inkomstfördelning och förmögenheter i ett stort antal länder. Intressantt för statistik- och grafikälskaren.
    Bakom sajten ligger bland annat Thomas Piketty och den svenske nationalekonomen Daniel Waldenström.
    World Wealth and Income Database.